SPESIELLE BEHOV

Adaptive skiing is to bypass your limitation and adapt yourself with proper instruction, training and/or special designated equipment to go on skis.

Find below several types of adaptive skiing:

Hemofili er en genetisk blødersykdom som forhindrer at blod koagulerer på vanlig vis. Primære symptom er ukontrollerbare, ofte spontane, blødninger i kroppen. Mengden blødning er avhengig av grad av sykdommen. Innvendig blødning, som ofte skjer rundt leddene, fører ofte til smerte og hevelse. Dersom de ikke behandles kan det føre til varig skade.Nadav_test1

Kraftige blødninger kan opptre hos blødere etter mindre skader som hos andre mennesker er ufarlige.

For å gjøre din skiopplevelse god og trygg vil BORN SKIER gi deg nyttig informasjon og et oppdatert verdenskart over behandlingssentre for hemofili så du kan velge et skiresort nær et slikt senter.

For mer informasjon eller spesiell assistance, kontakt oss direkte.

 Mono-Ski: skierMONOMono-skien ble utviklet for personer som bruker ski i sittende posisjon. Det krever god styrke og bevegelighet i overkroppen i tillegg til god balanse. For en person som har amputert begge beina,  har spina bifada,  eller en spinalskade fra T-6 og nedover,  er mono-ski et mulig alternativ. Skiutøveren sitter i et spesialtilpasset sete som er montert på en ramme festet til en ski. En støtdemper forbinder setet med skien. To utliggere er brukt for balanse og for svinger. Mono-skien er designet slik at skiutøveren på egen hånd kan komme seg opp i en stolheis,  noe som gir utøveren mulighet for å bedrive sin idrett uten hjelp. En mono-skiutøver kan oppnå et svært høyt ferdighetsnivå og nytte svært krevende løyper.

Bi-Ski: Dualskien er utviklet for personer som bruker ski i en sittende stilling. Screen shot 2013-08-24 at 3.46.47 PMDette kan omfatte personer med multippel sklerose,  muskeldystofi,  cerebral parese,  spina bifida,  hjerneskade eller personer med spinalskader. En dual-skiløper sitter i et tilpasset skall av fiberglass over to spesialdesignede ski. De to skiene gir en bredere base og en bedre balanse enn en mono-ski. Dualskien kan også nyttes ved bruk av to utliggere for balanse og svinger. For nybegynnere og de som trenger mer assistanse kan faste utliggere og et håndtak monteres. Dualskien må testes av en skiinstruktør dersom faste utliggere monteres.

Screen shot 2013-08-24 at 4.32.17 PMThree Track: Skiløpere med et friskt ben og to friske armer kan nytte en ”treløper”. De har vanligvis hatt en amputasjon,  lammelse eller polio. Treløperen bruker en vanlig ski sammen med to utliggere som gir dem tre kontaktpunkter med bakken. De oppnår vanligvis raskt et godt ferdighetsnivå.

Four Track: Dette er skiløpere som bruker to ski og to utliggere som gir dem fire kontaktpunkter med bakken. Noen ganger vil de kunne nytte ”bro” som forbinder skituppene slik at de forblir parallelle. Personer med nedsatt funksjon i underekstremitetene (bena) er blant de som kan ha nytte av en ”fireløper”. Dette kan omfatte personer med cerebral parese,  spina bifida,  ryggmargsskader,  multippel sklerose,  hjerneskade eller amputasjoner i bena. Nesten alle som kan gå med krykker eller stokk,  kan bruke en” fireløper”. Utliggere er tilpasset underarmskrykker med skitupper montert på enden til hjelp for stabilitet og svinger.

Sit-Ski: Sitteskien er blant de første tilpassede skiene for funksjonshemming i de nedre ekstremiteter (bena). Dette omfatter multippel sklerose,  muskeldystrofi,  amputasjoner,  cerebral parese,  spina bifida,  hjerneskade eller ryggmargskader. Sitteskien er vanligvis foretrukket av personer med omfattende fysiske begrensninger.

Screen shot 2013-08-24 at 5.09.29 PM

For å kunne lage svinger,  kan brukeren dra de korte skistavene i snøen og lene seg i den ønskede retningen.

Tandem: Tandemski gir en tilpasset skiopplevelse til alle med en nedsatt mobilitet som ønsker å ha glede av vintersport. Skiløperen sitter i en stol mens en kvalifisert instruktør guider utøveren ned løypen og kontrollerer farten med bremser festet på stolen.

Folk som lider av alvorlig sykdom har fysiske begrensninger og er sannsynligvis mer utsatt for mulige skader på grunn av sin helsesituasjon.

Vi håper at Born Skier kan bidra med informasjon som er tilstrekkelig for å kunne hjelpe deg til å planlegge din reise, inkludert spesielle valg og å lokalisere de nærmeste hjelpesentra.

For videre forslag,  kommentarer og mer informasjon,  kan du kontakte oss direkte.

Skiløping er en sport du må være i god form for å gjennomføre, ikke en sport du utfører for å komme i form.

Folk med vektproblemer bør konsultere sin doktor for å bli trygge på at de er i god nok form slik at de unngår fysiske skader eller hjerteproblemer som et direkte resultat av skiløping eller andre fjellbaserte aktiviteter. Deres utholdenhet og fleksibilitet er ofte nedsatt, noe som gjør det vanskeligere å gå på ski.

Med øket kroppsvekt er det større kraft og trykk på leddene. Vær aktiv, forbered deg vel og vær forsiktig: kjenn dine begrensninger!

Velg en instruktør tilpasset dine behov og din spesielle situasjon.

For personer som er fysisk funksjonshemmet finnes det mange tilbud om skiaktiviteter. Velg en instruktør som dekker personens behov og pass på at instruktøren får de nødvendige opplysninger for å kunne forberede seg ordentlig.

Personer med mentale begrensninger kan utøve skisport på vanlig måte. Tilpasninger kan være nødvendige ved ulike nivå av instruksjon. Instruktøren må gjøres oppmerksom på funksjonshemmingen for å kunne tilpasse sin undervisning og kommunikasjonsmåte.